1200-banner

02.01.2016.

Završeno mapiranje kreativnih industrija opštine Kikinda

  • U okviru projekta “Kreativna ekonomija Srbije” završeno je mapiranje kreativnih industrija na teritoriji opštine Kikinda. Mapiranje, ispitivanje kapaciteta i problema u poslovanju sprovedeno je od juna 2015.  do decembra 2015. Ukupno je mapirano 135 aktera koji obavljaju različite aktivnosti u kreativnim industrijama. U nastupajućem periodu biće izrađena polazna studija o razvoju kreativnog preduzetništva na teritoriji ove opštine i date preporuke za njegovo unapređenje.