Expo kreativna ekonomija Srbije je  platforma nastala u okviru programa za afirmaciju i promociju kreativne ekonomije  na lokalnom nivou.  Ima za cilj da pruži  informacije o kreativnom preduzetništvu, upozna širu  javnost o kreativnim preduzetnicima i njihovim proizvodima i pomogne povezivanju prodavaca i kupaca u kreativnim industrijama. Platforma je primarno usmerena na promociju i afirmaciju kreativnih preduzetnika u ruralnim područjima Srbije.

Izradu platforme finansirala je ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji

US embassy Serbia

Naša misija

afirmacija i promocija kreativnog preduzetništva u gradovima i opštinama i stvaranje mreže kreativnih gradova i opština Srbije, podrška umrežavanju kreativnih preduzetnika na lokalnom nivou i njihovom povezivanju sa kupcima

Naša vizija

da postanemo vodeća baza  informacija i laboratorija znanja o kreativnom preduzetništvu i kreativnim potencijalima gradova i opština u Srbiji